Tiger 3 Açıklaması

İşletmelerde kullanılan tüm muhasebe, üretim, sevkiyat, satış/pazarlama gibi tüm bilgilerin kayıt altına alınarak kontrol edilmesini sağlayan ERP, MRP ve muhasebe yazılımları ticaret hayatında yer almaya çalışan şirketlerin en temel gereksinimlerinden birisidir.

Logo tiger 3 ‘ün sunduğu yapı sayesinde işletme kaynaklarından elde edilen bilgi doğru ortamda kayıt edilerek raporlanabilir ve izlenebilir duruma gelmektedir. logo tiger 3 ile Kayıt altına alınan bilgilerin detaylı olarak raporlanabilir ve izlenebilir olması ise firmalara bilgi yönetimi ve bilgi güvenliği açısından avantaj sağlamaktadır. Yeni yazılım metodolojisi ile hazırlanan logo tiger 3 sunduğu çözümlerle işletmelerin stratejik kararlar alınmasına da olanak sağlar.

İşletme bünyesinde oluşturulan bilgilerin kişilerden bağımsız olarak tek bir yazılım altında toplanıp kuruma ait olmasını sağlayan iş uygulamaları, şirketlere maliyetlerini doğru bir şekilde takip etme dolayısıyla rakiplerine karşı ürün ya da hizmetlerini daha iyi şekilde konumlandırma imkânı sunar. logo tiger 3 ‘ün sunduğu çözümlerle iş faaliyetleri düzenli ve izlenebilir olan işletmeler, karar verme süreleri kısaldığı için hız ve verimlilik kazanırlar.